Hallo ik ben Kevin Soochitsingh,

Ik ben 14 jaar oud en zit op het Onc Parkdreef te Zoetermeer.
Ik doe mavo 3 opleiding.
Ik zit met de andere oprichters van de MP in de zelfde klas.
Wat ik graag doe is met ideeën komen voor de Partij zodat de partij meer zetels krijgt in de Tweede Kamer.
Ik ben mede-oprichter en ik kom met de ideeën.
Onze partij staat voor veel dingen dan moet u maar kijken bij Standpunten.

Ik hoop dat u genoeg informatie over mij te weten ben gekomen en wil graag dat u op de MP stemt.